Πολλές φορές τα προγράμματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι γενικής φύσης και δεν μπορούν να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει η κάθε επιχείρηση γιατί είτε παρέχουν μειωμένες δυνατότητες σε σχέση με τις ανάγκες τις επιχείρησης είτε μεγαλύτερες με αποτέλεσμα  να είναι δύσχρηστες και ακριβές. Ακόμα πολλές φορές οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από εφαρμογές για κινητά  ή tablet που δεν υπάρχουν έτοιμες στο εμπόριο.

Σε περιπτώσεις οπού απατούνται μικρές εφαρμογές που να εκτελούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες διεργασίες συμφέρει η δημιουργία ενός προγράμματος από το μηδέν. Έτσι το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη δεν έχει περιττές λειτουργίες που να μπερδεύουν τον χρήστη και είναι ποιο αποδοτικό σε σχέση με κάποιο πρόγραμμα του εμπορίου.


Αν μας επιλέξετε μπορούμε να σχεδιάσουμε από το μηδέν ένα πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες που έχετε ή ακόμα και να παραμετροποιήσουμε κάποιο από τα υπάρχοντα.