Με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότερο ο βιομηχανικός εξοπλισμός συνδέεται με τη χρήση υπολογιστή είτε για την παρακολούθηση του είτε για τον χειρισμό του και για την αυτοματοποίηση λειτουργιών. Έτσι  εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα μειώνονται οι βλάβες και επιταχύνεται η παραγωγή. Το πρόβλημα που πολύ συχνά προκύπτει είναι ότι ο παλαιότερος εξοπλισμός δεν έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με υπολογιστή και το κόστος αλλαγής του είναι υψηλό.

Εμείς με την βοήθεια εξοπλισμού που έχει φτιαχτεί ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να ενσωματώσουμε κάποιες λειτουργίες στα μηχανήματα σας. Μερικές από αυτές μπορεί να είναι:

  • αυτόματη τήρηση αρχείου για πίεση, ταχύτητα, θερμοκρασία, ρεύμα, θέση κ.τ.λ. 
  •  ειδοποίηση όταν κάποια τιμή ξεπερνά  από τα επιτρεπτά όρια
  • τηλεχειρισμός μέσο κινητού ή υπολογιστή
Οι παραπάνω λειτουργίες σε συνδυασμό με κάποιο πρόγραμμα  που θα έχει φτιαχτεί ειδικά για τις ανάγκες του πελάτη μπορούν να δώσουν στον εξοπλισμό σας νέες δυνατότητες και να διευκολύνουν τις καθημερινές  σας δραστηριότητες .